EU: Ny e-Privacy-förordning

EU-kommissionen föreslår ny lagstiftning för att skärpa integritetsskyddet för elektroniska kommunikationstjänster och samtidigt bana väg för nya affärsmöjligheter.

Vad är den nya e-Privacy förordningen?

Den nya e-Privacy förordningen ska modernisera de gällande reglerna och utvidga dem till att omfatta alla leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster som t.ex. WhatsApp och Skype. Förslaget ska också skapa nya möjligheter att behandla kommunikationsdata och skapa bättre förutsättningar för stärkt konsumentförtroende.

Hur påverkas GDPR?

Samtidigt ska den nya e-Privacy förordningen anpassa reglerna för elektronisk kommunikation till de standarder som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). När personuppgifter behandlas av EU:s institutioner och organ föreslår EU-kommissionen dessutom nya regler för att skydda integriteten på samma sätt som den skyddas i EU-länderna av den allmänna dataskyddsförordningen. Kommissionen lägger också fram en strategisk syn på överföring av personuppgifter mellan länder.

Den nya e-Privacy förordningen kommer tillsammans med GDPR se till att den elektroniska kommunikationens integritet skyddas av moderna och ändamålsenliga regler och att EU:s institutioner håller samma höga standard som medlemsländerna.

Därutöver ska det nya regelverket säkerställa sekretessen när man använder sin dator, surfplatta eller mobil för elektronisk kommunikation. Föreslaget till e-Privacy förordningen innebär både en ökad skyddsnivå för konsumenterna och innovationsmöjligheter för näringslivet. Regelverket ska även underlätta det internationella datautbytet i den globala digitala ekonomin och främja höga dataskyddsstandarder i hela världen.

Vad innebär den nya e-Privacy förordningen?

Den nya e-Privacy förordningen ska stärka skyddet för människors privatliv och bana väg för nya affärsmöjligheter.

Nya aktörer: 92 procent av européerna tycker att det är viktigt att deras mejl och meddelanden på nätet förblir hemliga. Det gällande e-integritetsdirektivet gäller bara traditionella telekomoperatörer. Integritetsbestämmelserna kommer nu också att omfatta nya leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage och Viber.

Skärpta regler: Genom att uppdatera det gällande direktivet med hjälp av en direkt tillämplig förordning ges alla privatpersoner och företag i EU samma skyddsnivå vid elektronisk kommunikation. Det är särskilt viktigt för näringslivet är det att samma regler gäller i hela EU.

Kommunikationens innehåll och metadata: Förordningen ska säkerställa integriteten både för den elektroniska kommunikationens innehåll och metadata (t.ex. samtalets tidpunkt och plats). Eftersom båda är viktiga integritetsfaktorer ska de enligt de föreslagna reglerna avidentifieras eller raderas om användaren inte har lämnat sitt samtycke, om inte uppgifterna behövs för exempelvis fakturering.

Nya affärsmöjligheter: När användaren samtycker till att kommunikationsdata – både innehåll och metadata – behandlas, får de traditionella telekomoperatörerna fler möjligheter att använda data och tillhandahålla fler tjänster. De skulle till exempel kunna ta fram värmekartor som visar var människor befinner sig för att hjälpa myndigheter och transportföretag att ta fram nya infrastrukturprojekt.

Enklare regler om kakor: Förordningen vill förenkla bestämmelsen om samtycke till kakor, eftersom den har lett till att användarna får alldeles för många meddelanden om att de måste godkänna kakor. De nya reglerna ser till att användarna får bättre kontroll över sina inställningar och enkelt kan samtycka eller tacka nej till kakor och andra nätidentifierare om det föreligger integritetsrisker. Enligt förslaget behöver man inte samtycka till ofarliga kakor som gör webbplatsen mer användarvänlig (t.ex. genom att komma ihåg vad man har i sin varukorg). Man ska inte heller behöva samtycka till kakor som bara räknar hur många som har besökt webbplatsen.

Skydd mot skräppost: Enligt förslaget ska icke begärd elektronisk kommunikation, så kallad spam, förbjudas om användaren inte har gett sitt samtycke. Det gäller all kommunikation som mejl och sms och i princip också mobiltelefonsamtal. När det gäller telefonförsäljning kan EU-länderna välja att ge användarna rätt att spärra sin telefon. Telefonförsäljare måste visa sitt telefonnummer eller använda ett särskilt riktnummer för telefonförsäljning.

Bättre tillsyn: De nationella dataskyddsmyndigheterna ska se till att förordningens integritetsbestämmelser följs.

Vad händer nu?

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och ministerrådet att anta föreslaget för den nya e-Privacy förodningen senast den 25 maj 2018 då den allmänna dataskyddsförordningen träder i kraft. Tanken är att allmänheten och näringslivet då ska få ett heltäckande regelverk för integritets- och uppgiftsskydd i EU.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.