Norge: Universitet bötfälls med 150 000 norska kronor för olaglig åtkomst till anställds e-postkonto

Datatilsynet har bötfällt Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) med 150 000 norska kronor för brott mot artikel 6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Datatilsynet tagit emot flera klagomål från den anställde om NTNU:s behandling av dennes personuppgifter, som till exempel tillgång till hans e-postlåda på universitetet. Efter att ha gjort ytterligare utredningar i ärendet har Datatilsynet kommit fram till att NTNU inte uppfyllt villkoret att ha en skälig misstanke om att den anställde använt e-postkontot för handlingar som innebär ett grovt åsidosättande av sina skyldigheter eller som kan utgöra grund för uppsägning eller avskedande. Datatilsynet konstaterade därför att kravet på en rättslig grund enligt artikel 6 GDPR inte var uppfyllt.

Datatilsynet betonar att detta är ett förhandsbesked och att NTNU har fyra veckor på sig att lämna synpunkter på beskedet.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 150 000 norska kroner

Mottagare: Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU)

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-12-07

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.