Norge: Universitet bötfälls med 150 000 norska kronor för olaglig åtkomst till anställds e-postkonto

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har bötfällt Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) med 150 000 norska kronor för brott mot artikel 6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Datatilsynet tagit emot flera klagomål från den anställde om NTNU:s behandling av dennes personuppgifter, som till exempel tillgång till hans e-postlåda på universitetet. Efter att ha gjort ytterligare utredningar i ärendet har Datatilsynet kommit fram till att NTNU inte uppfyllt villkoret att ha en skälig misstanke om att den anställde använt e-postkontot för handlingar som innebär ett grovt åsidosättande av sina skyldigheter eller som kan utgöra grund för uppsägning eller avskedande. Datatilsynet konstaterade därför att kravet på en rättslig grund enligt artikel 6 GDPR inte var uppfyllt.

Datatilsynet betonar att detta är ett förhandsbesked och att NTNU har fyra veckor på sig att lämna synpunkter på beskedet.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på norska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.