Norge: Datatilsynet varnar Bodø Kommunale Pensjonskasse om utlämnande av hälsodata för funktionshindrade pensioner

Datatillsynet har skickat en preliminär varning till Bodø Kommunale Pensjonskasse (“BKP”) efter ett klagomål om att BKP bland annat haft tillgång till onödiga medicinska intyg samt delat statistik som innehåller känsliga personuppgifter i samband med förvaltning av invalidpensioner.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Bodø Kommunale Pensjonskasse

Beslutsnummer: 20/01865-1

Beslutsdatum: 2020-08-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.