Norge: Datatilsynet varnar Bodø Kommunale Pensjonskasse om utlämnande av hälsodata för funktionshindrade pensioner

Datatillsynet har skickat en preliminär varning till Bodø Kommunale Pensjonskasse (“BKP”) efter ett klagomål om att BKP bland annat haft tillgång till onödiga medicinska intyg samt delat statistik som innehåller känsliga personuppgifter i samband med förvaltning av invalidpensioner.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Bodø Kommunale Pensjonskasse

Beslutsnummer: 20/01865-1

Beslutsdatum: 2020-08-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.