Norge: Datatilsynet publicerar rapport om arbetsgivares övervakning och kontroll av medarbetares digitala aktiviteter

Digitala arbetsverktyg registrerar stora mängder information om de medarbetare som använder dem. Det kan vara svårt för medarbetaren att ha överblick över vilken information som samlas in, vad som lagras och hur informationen används. Möjligheterna med dessa verktyg för att samla in information kan också medvetet användas av arbetsgivare för att övervaka och kontrollera anställda. Datatilsynet har därför tittat närmare på dessa utmaningar i en rapport.

Ämnet för rapporten är övervakning och kontroll av medarbetarnas digitala aktiviteter. Även om användningen av digitala verktyg är utbredd inom många områden har Datatilsynet begränsat rapporten till vad medarbetare gör på datorer och mobiltelefoner för att detta är de vanligaste arbetsverktygen och då verktygen kan samla in stora mängder personuppgifter.

Datatilsynet har bland annat tittat på vilka åtgärder och system som finns för övervakning i det digitala arbetslivet, hur mjukvara som är speciellt framtagen för att övervaka anställda fungerar och inte minst hur medarbetarna upplever sådan övervakning och kontroll.

I slutet av rapporten ger Datatilsynet några praktiska råd till arbetsgivare som överväger att införa åtgärder som innebär att samla in information om anställdas digitala aktiviteter.

Mer information

Källa: Rapport

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.