Search
Close this search box.

Norge: Datatilsynet invänder mot insamling av information om flygpassagerare för brottsbekämpande ändamål

Norska justitie- och beredskapsdepartementet vill samla in information om norska flygpassagerare och lagra informationen i fem år. I samrådssvaret gör den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet klart att en sådan lagringstid är för lång.

Förslaget, som för närvarande konsulteras, innebär att information om flygpassage kommer att lagras i fem år och att polisen kan ansöka om att identifiera personer som tidigare inte haft en känd koppling till terrorism eller allvarliga brott. Förslaget ger därmed en öppning för lagring av informationen i fem år, med rätt att köra stora datasökningar utan oberoende föregående kontroll. Informationen kommer att innehålla namn, adress, telefon, e-postadress, resväg, namn på personer som reser tillsammans, platsnummer, bokningshistorik, betalningsinformation, bagageinformation, passnummer och nationalitet.

Enligt Datatilsynet kommer förslaget att innebära att nästan alla norska invånare kommer att bli föremål för utredning av polisen bara för att de har rest utomlands. I ett samhälle där privata aktörer litar på stora mängder information är det enligt Datatilsynet viktigt att vara medveten om vilka hinder det borde finnas för statlig insamling och användning av denna information.

Enligt Datatilsynet måste man se förslaget i samband med andra lagförslag som involverar övervakning av norska medborgare, såsom underlättad insamling i en ny underrättelselag och erhållande av IP-adresser. Dessa förslag möjliggör alltmer dold övervakning utan oberoende föregående kontroller. Statens förmåga att övervaka invånarna bygger enligt Datatilsynet inte på vad som är tekniskt möjligt, utan på politiska och juridiska val om vilken information det är önskvärt att samla in.

Dataskyddsrådet, (European Data Protection Board, EDPB) anser att allmän och odifferentierad insamling av information om flygpassagerare inte överensstämmer med EU-lagstiftningen, delvis för att mängden information inte är proportionell mot dess användbarhet. I en rapport från kommissionen påpekas att insamling av data från cirka en miljard passagerare om året bara har lett till konkreta resultat i 13 fall.

Mer information

Källa: Datatilsynets samrådssvar

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.