Norge: Datatilsynet inleder granskning av Statistiska centralbyrån

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet inleder en granskning av Statistiska centralbyrån i Norge. Bakgrunden till granskningen är att Statistiska centralbyrån beslutat att livsmedelsaktörerna NorgesGruppen ASA, Coop Norge SA, Rema 1000 AS och Bunnpris ska tillhandahålla en viss typ av uppgifter om sina kunder. Syftet med Statistiska centralbyråns beslut är bland annat att sammanställa konsumtionsstatistik, som ska ge en detaljerad bild av norska hushålls årliga konsumtion av varor och tjänster.

Uppgifterna som ska tillhandahållas av de olika livsmedelsaktörerna är i praktiken det kvitto som visar vilka varor varje kund har köpt, och i vilken omfattning. Genom att koppla uppgifterna till en betalningstransaktion kan Statistiska centralbyrån länka samman inköp av varor till individer och hushåll via uppgifter från Skatteverket och det nationella befolkningsregistret. Enligt Datatilsynet kommer Statistiska centralbyråns beslut innebära utlämnande av uppgifter om alla som betalar dagligvaror med bankkort. Detta kan även omfatta personer under 18 år med eget bankkort.

Datatilsynet kommer att följa upp fallet med Statistiska centralbyrån, i första hand genom att ställa några frågor med krav på förklaring. Datatilsynet frågar bland annat om en konsekvensbedömning avseende dataskydd gjorts. Datatilsynet har också begärt en mer detaljerad redogörelse för ändamålet och kopplingen av de aktuella uppgifterna till andra datakällor. 

Datatilsynet har gett Statistiska centralbyrån tio dagar på sig att svara på myndighetens frågor, innan Datatilsynet beslutar om sina nästa steg.

Du kan läsa pressmeddelandet här och skrivelse (22/03622-3) här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.