Norge: Datatilsynet fattar beslut om rättelse av betyg

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har fattat beslut om att International Baccalaureate Organization (“IBO”) har behandlat personuppgifter på ett orättvist sätt och att årets betygsättning är felaktig.

Av beslutet framgår att elever, utan förklaring, fått betydligt lägre betyg än de räknat med. Anledningen till att betygen har sänkts är att historiska uppgifter om tidigare elever på samma skola har använts vid betygssättningen som kompensation för de prov som ställts in på grund av corona-pandemin.

Betyg är personuppgifter, och enligt dataskyddsförordningen (GDPR”) ska personuppgifter vara korrekta och behandlas på ett öppet och rättvist sätt. Datatilsynet anser att årets betygsättning inte blivit korrekt eftersom betygen inte återspeglar enskilda elevers akademiska förmåga, vilket är syftet med betygssättningen. Istället försöker betygen förutsäga vilka betyg eleverna skulle ha fått om proven inte ställt in. Datatilsynet anser också att det är orättvist att sätta betyg på hur andra elever på samma skola har presterat tidigare år.

Datatilsynet har skickat ett förhandsmeddelande till IBO om vad myndigheten kommer att fatta beslut om. IBO har rätt att kommentera detta senast den 21 augusti 2020, varpå Datatilsynet kommer att fatta ett slutgiltigt beslut i frågan.

Du kan läsa Datatilsynets beslut, endast tillgängliga på norka, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.