Norge: Datatilsynet fattar beslut om rättelse av betyg

Datatilsynet har fattat beslut om att International Baccalaureate Organization (“IBO”) har behandlat personuppgifter på ett orättvist sätt och att årets betygsättning är felaktig.

Av beslutet framgår att elever, utan förklaring, fått betydligt lägre betyg än de räknat med. Anledningen till att betygen har sänkts är att historiska uppgifter om tidigare elever på samma skola har använts vid betygssättningen som kompensation för de prov som ställts in på grund av corona-pandemin.

Betyg är personuppgifter, och enligt dataskyddsförordningen (GDPR”) ska personuppgifter vara korrekta och behandlas på ett öppet och rättvist sätt. Datatilsynet anser att årets betygsättning inte blivit korrekt eftersom betygen inte återspeglar enskilda elevers akademiska förmåga, vilket är syftet med betygssättningen. Istället försöker betygen förutsäga vilka betyg eleverna skulle ha fått om proven inte ställt in. Datatilsynet anser också att det är orättvist att sätta betyg på hur andra elever på samma skola har presterat tidigare år.

Datatilsynet har skickat ett förhandsmeddelande till IBO om vad myndigheten kommer att fatta beslut om. IBO har rätt att kommentera detta senast den 21 augusti 2020, varpå Datatilsynet kommer att fatta ett slutgiltigt beslut i frågan.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: International Baccalaureate Organization

Beslutsnummer: 20/03087-14

Beslutsdatum: 2020-08-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.