Norge: 3 miljoner norska kronor i böter för Bergen kommun

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatillsynet har bötfällt Bergen kommun med 3 miljoner norska kronor för att inte ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter.

Av beslutet framgår att Bergen kommun tagit fram verktyget Vigilo som skulle användas för kommunikation mellan hem och skola. Vigilo hade bland annat en modul som gjorde det möjligt för vårdnadshavare att kommunicera med skolan via en portal eller app. Enligt Datatilsynet har Vigilo dock uppvisat brister, eftersom lösningen bland annat gjort det möjligt för andra än vårdnadsgivarna att få tillgång till barnens uppgifter, samt att en adresslista med en hemliga adresser skickats till personer som inte hade rätt att ta del av denna information. Datatilsynet ansåg även att Bergens kommuns riskbedömning inte redogjorde för behandlingen av personuppgifter som rör personliga förhållanden mellan berörda barn och deras vårdnadshavare, och att Bergens kommun behandlat information om hemliga adresser på ett sätt som stred mot kraven på integritet och konfidentialitet.

Datatilsynet fann därutöver att Bergens kommun inte hade upprättat och kommunicerat nödvändiga riktlinjer för att på ett adekvat sätt informera barn som har ett tydligt intresse av konfidentialitet gällande deras personuppgifter. Slutligen noterade Datatilsynet att det särskilda skydd som krävs vid behandling av barns personuppgifter gjorde detta fall särskilt allvarligt.

Bergen kommun har tre veckor på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Ta del av Datatillsynets pressmeddelande här och beslutet här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.