Nederländerna: Stormarknad varnas för användning av ansiktsigenkänning

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) har utfärdat den en varning mot en stormarknad för butikens användning av ansiktsigenkänning. Av varningen framgår att stormarknaden hävdat att de använt ansiktsigenkänning för att skydda butikens besökare och personal, och för att förhindra snatteri.

Enligt AP finns det två undantag från förbudet mot att använda biometriska uppgifter för att identifiera enskilda; när registrerade gett sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller när ansiktsigenkänning är nödvändig för identifiering eller utgör en säkerhetsåtgärd som ligger i allmänhetens intresse. AP betonar att varken denna stormarknad eller någon annan butik i Nederländerna bara ska använda ansiktsigenkänning, utan att användning av denna teknik i huvudsak är förbjuden.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på nederländska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.