Search
Close this search box.

Nederländerna: Generativ AI försvårar utvecklingen av effektiva AI-skyddsåtgärder enligt rapport från tillsynsmyndigheten

AI-riskerna ökar, inte minst på grund av desinformation, integritetskränkningar och diskriminering som drivs på av nya innovationer som generativ AI.

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (AP) har publicerat sin andra rapport om AI och algoritmiska risker i Nederländerna. I rapporten lyfter AP fram det akuta behovet av bättre riskhantering och incidentövervakning. Enligt rapporten gör de senaste framstegen inom generativ AI det svårare att utveckla effektiva skyddsåtgärder mot risker som desinformation, manipulation och diskriminering.

I rapporten rekommenderas en omfattande strategi som inkluderar mänsklig kontroll och tillsyn, säkra applikationer och system samt strikta regler för att säkerställa att organisationerna har kontroll.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, AI & Algorithmic Risks Report Netherlands – Winter 2023-2024

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.