pexels-photo-335907

GDPR – Molntjänster & outsourcing (workshop)

Outsourcing av molntjänster kräver överväganden rörande sekretess och skydd av personuppgifter. Vilka är dessa överväganden och hur kan du säkerställa en korrekt hantering av såväl vanliga personuppgifter som sekretessreglerad information?

Vi erbjuder dig en fördjupande halvdagskurs med fokus på hur molntjänster och outsourcing ska hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR), offentlighet- och sekretesslagen och den nya säkerhetsskyddslagen. Även amerikanska Cloud Act kommer att diskuteras.

Kursinnehåll

Under denna intensiva halvdagskurs kommer vi att titta närmare på de olika regelverk som gäller för molntjänster och outsourcing och träna på att hantera dessa på lämpligt sätt. Vi kommer att gå igenom vilka risker som finns med att använda molntjänster i såväl privat som offentlig sektor, och ge handfasta förslag på åtgärder som kan vidtas i syfte att säkerställa en korrekt hantering av personuppgifter och sekretessreglerad information. 

Dagen inleds med en kort genomgång av regelverket för molntjänster och outsourcing och särskilt vad som gäller för leverantörer placerade i tredje land. Därefter delas deltagarna in i mindre arbetsgrupper varpå grupperna, med hjälp av våra kursledare, går igenom en fallstudie för outsourcing av molntjänster steg för steg. Dagen avslutas med en sammanfattning från kursledaren som belyser de viktigaste lärdomarna från arbetet och andra punkter som är viktiga att tänka på i det dagliga arbetet.

Efter kursen kommer du kunna:

 • Analysera verksamhetens behov av molntjänsten
 • Hålla sekretessreglerade uppgifter eller uppgifter med hög säkerhetsklass utanför molntjänsten
 • Analysera de rättsliga kraven för att kunna nyttja molntjänsten
 • Värdera vilken betydelse och vilket värde den information som ska behandlas i molntjänsten har för verksamheten
 • Bedöma vilka risker finns det för verksamheten att nyttja molntjänsten
 • Bedöma vilka funktionella och icke-funktionella krav verksamheten behöver ställa för molntjänsten samt leverantören av molntjänsten
 • Veta hur verksamheten ska arbeta med uppföljning och leverantörsstyrning kopplat till molntjänsten
 • Ta fram en exitplan för att i framtiden kunna lämna tilltänkt molntjänsten
 • Bedöma vilka risker Cloud Act kommer att innebära för din verksamhet

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

9.00-10.15 Pass I

Vi repeterar de viktigaste bestämmelserna om molntjänster och går igenom vilka kompletterade regelverk som gäller för en korrekt hantering av personuppgifter och sekretessreglerad information.

10.15-10.30 Fika

Vi tar en gemensam fika i konferensanläggningens restaurang (ingår i kurspriset).

10.30-12.00 Pass II

Deltagarna delas in i mindre arbetsgrupper varpå grupperna går igenom en fallstudie för outsourcing för molntjänster. Grupparbetet presenteras löpande med kursledarens hjälp vid fördefinierade brytpunkter. Dagen avslutas med en sammanfattning av kursledaren.

Kursmål

Kursen syftar till att ge dig den kunskap som krävs för att kunna bedöma huruvida en planerad användning av en molntjänst är förenlig med gällande krav. Målet uppnås genom att vi med hjälp av en fallstudie går igenom vilka risker som finns med att använda molntjänster i offentlig sektor och ge handfasta förslag på åtgärder som kan vidtas i syfte att säkerställa en korrekt hantering av sekretessreglerad information. Med kursledares hjälp får du verktyg, konkreta tips och träning på hur molntjänster kan du kan fatta beslut om att använda molntjänster i din verksamhet.

Som deltagare får du: 

 • Kunskap om samtliga regelverk som gäller för molntjänster i offentlig sektor
 • Verktyg för att fatta beslut om användningen av molntjänster i din verksamhet.
 • En omfattande fallstudie där du får öva på praktisk tillämpning av gällande regelverk.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet i grupp och med andra deltagare.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Kursintyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Övrigt: Kursen vänder sig till offentliga verksamheter som står inför ett beslut om att använda molntjänster. Även privata företag som deltar i offentliga upphandlingar av molntjänster har nytta av workshopen. Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar tre kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

10 OKTOBER 2019

GDPR – Molntjänster & outsourcing (workshop), kl. 09.00-12.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar fika och kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Vi träffas på Svea konferens & matsal på Holländargatan 10 i centrala Stockholm.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar sekretessreglerad information inom privat och offentlig sektor.

För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt förutsätts att du har grundläggande kunskaper om dataskyddsregelverket.

KURSFAKTA

Pris: 4 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-12.00

Plats: Centrala Stockholm

Kurstimmar: 3 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

10 OKTOBER 2019

GDPR – Molntjänster & outsourcing (workshop), kl. 09.00-12.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

4 500 kr (exkl. moms)

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?