beatriz-perez-moya-111685-unsplash

GDPR – Konsekvensbedömning (workshop)

Såväl företag som offentliga verksamheter använder sig allt oftare av molntjänster, analyserar stora mängder personuppgifter eller behandlar personuppgifter på andra sätt som kräver en konsekvensbedömning avseende dataskydd (kort ”DPIA” från det engelska (”data protection impact assessment”). Men hur gör man egentligen en sådan konsekvensbedömning i praktiken?

Vi erbjuder dig en heldagskurs med fokus på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska genomföras enligt den nya dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Vi kommer att gå igenom en metod för konsekvensbedömningar som ger dig verktyg och fördjupande kunskap för att kunna genomföra konsekvensbedömningar i din verksamhet. Som fallstudie kommer vi att använda molntjänsten Office365, men även andra exempel kommer att diskuteras under dagen.

Kursen ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

Kursinnehåll

Under denna intensiva heldagskurs kommer vi att genomföra en komplett konsekvensbedömning från början till slut. Konsekvensbedömningen baseras på fall från verkligheten och anpassas till de verksamheter som deltagarna representerar.

Dagen inleds med en kort genomgång av regelverket för konsekvensbedömningar och en introduktion av den mall för konsekvensbedömningar som vi använder i vår dagliga rådgivningsverksamhet. Därefter delas deltagarna in i mindre arbetsgrupper varpå grupperna, med hjälp av våra kursledare, går igenom mallen för konsekvensbedömningar steg för steg.

De första stegen bygger på att uppfylla dataskyddsförordningens formella krav på konsekvensbedömningar, som till exempel att bedöma huruvida regelverkets grundprinciper efterlevs eller om den planerade behandling av personuppgifter är proportionerlig. Under de sista stegen behandlar vi eventuella konsekvenser som kan resultera i dataskyddsrisker och sammaställer en åtgärdsplan för hur riskerna kan minimeras. Dagen avslutas med en sammanfattning från kursledaren som belyser de viktigaste lärdomarna från arbetet och andra punkter som är viktiga att tänka på i det dagliga arbetet.

Efter kursen kommer du kunna:

 • Bedöma huruvida en behandling av personuppgifter kräver en konsekvensbedömning
 • Bedöma huruvida en genomförd konsekvensbedömning uppfyller dataskyddsförordningens formella krav
 • Genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd
 • Bistå i konsekvensbedömningar
 • Ge råd avseende konsekvensbedömningar
 • Använda vår mall för konsekvensbedömningar i din organisation
 • Vidareutveckla vår mall för konsekvensbedömningar för dina egna behov

Kursen har maximalt 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling.

Under kursen möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje kurstillfälle ges du även möjlighet att skicka in dina frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Detaljer om kursen

Kursprogram

9.00-10.15 Pass I

Vi repeterar de viktigaste bestämmelserna om konsekvensbedömningar och går igenom den mall för konsekvensbedömningar som kommer att användas under dagen.

10.30-12.00 Pass II

Deltagarna arbetar i mindre grupper och genomför en fallstudiebaserad konsekvensbedömning. Deltagarna coachas fortlöpande av våra kursledare. Grupparbetet presenteras löpande med kursledarens hjälp vid fördefinierade brytpunkter.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Pass III

Arbetet med den fallstudiebaserade konsekvensbedömningen fortsätter. Fokus byts till själva bedömningen av konsekvenser som kan uppstå i samband med en personuppgiftsbehandling. Deltagarna coachas fortlöpande av våra kursledare. Grupparbetet presenteras löpande med kursledarens hjälp vid fördefinierade brytpunkter.

14.45-16.00 Pass IV

Arbetet med den fallstudiebaserade konsekvensbedömningen fortsätter. Fokus byts till själva bedömningen av konsekvenser som kan uppstå i samband med en personuppgiftsbehandling. Grupparbetet presenteras löpande med kursledarens hjälp vid fördefinerade brytpunkter. Dagen sammanfattas av kursledaren.

Kursmål

Syftet med kuren är att ge dig verktygen för att på egen hand genomföra en komplett konsekvensbedömning från början till slut. Under kursen får du verktyg, konkreta tips och praktisk tillämpning av de aktuella kraven i dataskyddsförordningen och andra aktuella regelverk.

Som kursdeltagare får du:

 • Genomgång av dataskyddsförordningens regler om konsekvensbedömningar.
 • Verktyg för genomföra en konsekvensbedömning från början till slut.
 • Fallstudier där du får öva på praktisk tillämpning av regelverket.
 • Praktiska checklistor för ditt dagliga arbete.
 • Möjlighet att diskutera de problem du stött på i din verksamhet.

Kursmetodik

Vi använder en interaktiv undervisningsmetod vilket syftar till att:

 • Befästa den teoretiska kunskapen genom praktiska tillämpningar
 • Uppmuntra deltagarna att delta i diskussioner
 • Skapa en atmosfär som gör ämnet roligt och intressant

Under kursen kommer du att delta olika aktiviteter som till exempel:

 • Fallstudier
 • Grupparbeten
 • Brainstorming

Kursfakta

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

Intyg: Kursintyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs (på begäran).

Övrigt: Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar sex kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfällen

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vanliga frågor

Kurspriset inkluderar kursmaterial. Kursmaterialet är i digital form och består av presentationsunderlag med både visade och icke visade bilder, exempel och övrigt referensmaterial.

Kursen ges online med hjälp av onlineverktyget Microsoft Teams. För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Microsoft Teams som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet. Du kan under hela kursen kontakta oss för att få hjälp med IT-frågor om det verktyg vi använder. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

Kursen ges i seminarieform och antalet deltagare är begränsat till ca 20 personer för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågeställningar och diskutera de problem du har stött på i din verksamhet.

Ja, deltagarna uppmuntras att ställa frågor under kursen vilket skapar en givande diskussion för hela kursgruppen. Frågor kan även ställas under pauserna.

Ja, du kan ställa frågor till föreläsarna efter kursen via e-post.

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, advokater, jurister, personuppgiftsansvariga, IT-personal, medlemmar i ledningsgruppen, verksamhetschefer, compliance officers, rådgivare samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Du behöver inga förkunskaper för att delta i kursen.

KURSFAKTA

Pris: 8 500 kr (exkl. moms)

Hålltider: 09.00-16.00

Plats: Online

Kurstimmar: 6 timmar

Nivå: Avancerad

Föreläsare: Sebastian Arnoldt & Carina Sigridsson

KURSTILLFÄLLEN

Inga schemalagda kurstillfällen.

Visa intresse utan att göra en anmälan, så återkommer vi till dig med mer information när kursen är schemalagd.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Relaterat innehåll

Behöver du hjälp med dataskydd och integritet?