Search
Close this search box.

Italien: Open AI gör åter ChatGPT tillgänglig i Italien med förbättrad transparens och rättigheter för både användare och icke-användare

OpenAI, det amerikanska företag som förvaltar ChatGPT, har skickat ett meddelande till Garante per la protezione dei dati personali (Garante) där man redogör för de åtgärder som vidtagits i enlighet med myndighetens begäran som skickades till företaget den 11 april 2023.

OpenAI förklarar att företaget gjort ytterligare information tillgänglig för europeiska användare och icke-användare, och i vissa fall även icke-europeiska användare, och att företaget ändrat och förtydligat vissa punkter och lanserat lösningar för användare och icke-användare att kunna utöva sina rättigheter. Mot bakgrund av dessa förbättringar har OpenAI återigen gjort ChatGPT tillgängligt för italienska användare.

OpenAI har bland annat:

  • Utarbetat och på sin webbplats publicerat ett meddelande till alla användare och icke-användare, i Europa och resten av världen, för att förklara vilka personuppgifter som behandlas för algoritmutbildning och hur de behandlas, och för att påminna om att alla har rätt att invända mot sådan behandling.
  • Utökat den information om behandling av personuppgifter som är förbehållen användarna av tjänsten genom att den nu också är tillgänglig i innan en användare registrerar sig för tjänsten.
  • Gjort så att alla personer som bor i Europa, även icke-användare, har rätt att motsätta sig att deras personuppgifter behandlas för algoritmutbildning genom ett särskilt formulär som kan fyllas i online och som är lättillgängligt.
  • Infört ett välkomstmeddelande när ChatGPT återaktiverades i Italien, med hänvisningar till den nya integritetspolicyn och det sätt på vilket personuppgifter behandlas för algoritmutbildning.
  • Gett berörda parter möjlighet att få felaktig information raderad och förklarat att företaget för närvarande inte har tekniska möjligheter att korrigera fel.
  • Klargjort för användarna att även om företaget kommer att fortsätta att behandla vissa personuppgifter för att se till att tjänsten fungerar korrekt på grundval av avtalet, att företaget endast kommer behandla personuppgifter för algoritmutbildning på grundval av ett berättigat intresse om användarna inte utnyttjar sin rätt att motsätta sig detta.
  • Har infört ett formulär där användarna kan utöva sin rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter och på så sätt kunna utesluta konversationer och deras historik från träningen av företagets algoritmer.
  • I den välkomstskärm som är reserverad för italienska användare som redan är registrerade i tjänsten har företaget inkluderat en knapp genom vilken användarna, för att åter få tillgång till tjänsten, måste ange att de är myndiga eller över 13 år och i detta fall har föräldrarnas samtycke.
  • I registreringsprocessen för tjänsten lagt till ett fält om födelsedatum, vilket innebär att användare över 13 år inte kan registrera sig och att användare som är över 13 år men minderåriga måste bekräfta att de har föräldrarnas samtycke för att få använda tjänsten.

Garante uttrycker sin tillfredsställelse med de åtgärder som vidtagits och hoppas att OpenAI under de kommande veckorna kommer att uppfylla de ytterligare krav som ställs i beslutet från den 11 april 2023, särskilt när det gäller genomförandet av ett system för ålderskontroll och planeringen och genomförandet av en kommunikationskampanj som syftar till att informera alla italienare om vad som har hänt och om möjligheten att motsätta sig användningen av deras personuppgifter för algoritmutbildning.

Garante erkänner de framsteg som gjorts för att kombinera tekniska framsteg med respekt för människors rättigheter och hoppas att OPenAI kommer att fortsätta på denna väg för att följa EU:s bestämmelser om dataskydd.

Garante kommer därför att fortsätta med den utredning som inletts mot OpenAI och med det arbete som kommer att utföras av den särskilda arbetsgrupp som inrättats inom Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) som samlar EU:s integritetsmyndigheter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.