Irland: Högsta domstolen har beviljat Facebook en domstolsprövning

Organisationen noyb rapporterar att Irlands Hösta domstol har beviljat Facebook en prövning (ärende nr 2020/617 JR) av den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commissions (“DPC”) preliminära beslut som innebär att Facebook inte längre kan använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler (“SCC”) för att överföra EU-användares personuppgifter till USA (läs mer om detta här). En rättslig granskning gör det möjligt för Facebook att låta domstolen granska det pågående ärendet, även innan ett slutgiltigt beslut fattats av tillsynsmyndigheten.

Till stöd för sin ansökan har Facebook framfört att de anser att tre veckors svarstid som lämnats av DPC:s preliminära beslut inte ger företaget tillräckligt med tid för att ta fram ett svar. Facebook har också framfört att det är orättvist om DPC endast riktade ett sådant beslut mot Facebook och inte mot andra IT-företag som överför personuppgifter Irland till USA.

Mer information

Källa: Noybs inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.