Irland: Högsta domstolen har beviljat Facebook en domstolsprövning

Organisationen noyb rapporterar att Irlands Hösta domstol har beviljat Facebook en prövning (ärende nr 2020/617 JR) av den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commissions (“DPC”) preliminära beslut som innebär att Facebook inte längre kan använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler (“SCC”) för att överföra EU-användares personuppgifter till USA (läs mer om detta här). En rättslig granskning gör det möjligt för Facebook att låta domstolen granska det pågående ärendet, även innan ett slutgiltigt beslut fattats av tillsynsmyndigheten.

Till stöd för sin ansökan har Facebook framfört att de anser att tre veckors svarstid som lämnats av DPC:s preliminära beslut inte ger företaget tillräckligt med tid för att ta fram ett svar. Facebook har också framfört att det är orättvist om DPC endast riktade ett sådant beslut mot Facebook och inte mot andra IT-företag som överför personuppgifter Irland till USA.

Mer information

Källa: Noybs inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.