Irland: Den irländska dataskyddsmyndigheten beordrar Facebook att sluta skicka personuppgifter till USA

The Wall Street Journal rapporterar att den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) har utfärdat ett preliminärt beslut som innebär att Facebook måste sluta med att överföra EU-användares personuppgifter till USA. Beslutet kommer med anledning av EU-domstolens beslut i mål C-311/18 i Schrems II-målet, som innebär att det inte längre är lagligt att överföra personuppgifter till USA med stöd av Privacy Shield, samt att möjligheterna för verksamheter att använda standardavtalsklausulerna (“SCC”) som ett vedertaget alternativ till Privacy Shield för överföring av personuppgifter till USA blivit begränsade.

DPC:s preliminära beslut innebär att även SCC, som används av tusentals europeiska företag för att överföra personuppgifter till USA, nu är ett steg närmare att upphävas.

Facebook har överklagat DPC:s preliminära beslut. Facebook anser bland annat att ett ogiltigförklarande av SCC, på kort sikt, kan orsaka ett kaos för den globala ekonomin.

Mer information

Källa: The Wall Street Journals artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.