Irland: Den irländska dataskyddsmyndigheten beordrar Facebook att sluta skicka personuppgifter till USA

The Wall Street Journal rapporterar att den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) har utfärdat ett preliminärt beslut som innebär att Facebook måste sluta med att överföra EU-användares personuppgifter till USA. Beslutet kommer med anledning av EU-domstolens beslut i mål C-311/18 i Schrems II-målet, som innebär att det inte längre är lagligt att överföra personuppgifter till USA med stöd av Privacy Shield, samt att möjligheterna för verksamheter att använda standardavtalsklausulerna (“SCC”) som ett vedertaget alternativ till Privacy Shield för överföring av personuppgifter till USA blivit begränsade.

DPC:s preliminära beslut innebär att även SCC, som används av tusentals europeiska företag för att överföra personuppgifter till USA, nu är ett steg närmare att upphävas.

Facebook har överklagat DPC:s preliminära beslut. Facebook anser bland annat att ett ogiltigförklarande av SCC, på kort sikt, kan orsaka ett kaos för den globala ekonomin.

Du kan läsa The Wall Street Journals artiklar här och här, båda endast tillgängliga på engelska.

Du kan läsa mer om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet här.

Vill du lära dig mer om GDPR, molntjänster och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.