Irland: High Court beordrar DPC att stå för uppkomna rättegångskostnader i Schrems II

Organisationen noyb rapporterar att High Court beordrat den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) att stå för samtliga rättegångskostnader som uppkommit för Max Schrems och hans team i samband med sommarens beslut om Facebooks överföringar av personuppgifter till USA i Schrems II-målet (C-311/18), med undantag för tre av de fyra förhörsdagar då Facebook försökt ändra fel i domstolens beslut. Dessa kostnader ska istället betalas av Facebook.

Max Schrems och hans team begärde ersättning för att täcka uppkomna kostnader för juridiskt ombud på Irland och nödvändiga utgifter för att hantera de aktuella domstolsförhandlingarna som pågått i fem års tid och innehållit mer än 45 000 sidor med dokument.

Du kan läsa noybs pressmeddelande här och High Courts beslut här, båda endast tillgängliga på engelska.

Du kan läsa mer om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet här.

Vill du lära dig mer om GDPR, molntjänster och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.