Frankrike: CNIL publicerar vägledning om hur företag och organisationer kan följa GDPR vid utveckling och användning av AI-system

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) har publicerat en vägledning om hur man följer dataskyddsförordningen (GDPR) när man utvecklar och använder artificiell intelligens (AI) som använder personuppgifter eller påverkar individer. Vägledningen är en värdefull resurs för företag och organisationer som utvecklar eller använder sådana AI-system.

Vägledningen betonar att utvecklingen av AI-system är förenad med ett antal utmaningar när det gäller behandlingen av personuppgifter och innehåller sju faktablad som ger insikter om grundprinciper i GDPR som gäller för AI-systemens utvecklingsfas. Några viktiga frågor som tas upp är ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, lagringsminimering, återanvändning av databaser, inbyggt dataskydd och konsekvensbedömningar avseende dataskydd.

Vägledningen markerar också början på den nödvändiga utvecklingen av CNIL:s praxis för att möta de utmaningar som AI medför, särskilt när det gäller minimering och lagring av personuppgifter.

Mer information

Källa: Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.