Frankrike: CNIL publicerar vägledning för dataskyddsombud

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har publicerat en vägledning om dataskyddsombudets roll enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vägledningen fokuserar särskilt på dataskyddsombudets roll, utnämningen av dataskyddsombudet, utövandet av dataskyddsombudets uppgifter och CNIL:s stöd till dataskyddsombudet.

Enligt CNIL innehåller vägledningen konkreta exempel och svar på vanliga frågor för samtliga fokusområden. I vägledningen har CNIL även ägnat särskild uppmärksamhet åt att ge tydlig information om hur personuppgiftsansvariga kan se till att dataskyddsombudet kan utföra sina uppdrag fullständigt oberoende, utan intressekonflikter.

Mer information

Källa: CNIL:s pressmeddelande, Vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.