Frankrike: CNIL publicerar vägledning för dataskyddsombud

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har publicerat en vägledning om dataskyddsombudets roll enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vägledningen fokuserar särskilt på dataskyddsombudets roll, utnämningen av dataskyddsombudet, utövandet av dataskyddsombudets uppgifter och CNIL:s stöd till dataskyddsombudet.

Enligt CNIL innehåller vägledningen konkreta exempel och svar på vanliga frågor för samtliga fokusområden. I vägledningen har CNIL även ägnat särskild uppmärksamhet åt att ge tydlig information om hur personuppgiftsansvariga kan se till att dataskyddsombudet kan utföra sina uppdrag fullständigt oberoende, utan intressekonflikter.

Mer information

Källa: CNIL:s pressmeddelande, vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.