Frankrike: CNIL publicerar vägledning för dataskyddsombud

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har publicerat en vägledning om dataskyddsombudets roll enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vägledningen fokuserar särskilt på dataskyddsombudets roll, utnämningen av dataskyddsombudet, utövandet av dataskyddsombudets uppgifter och CNIL:s stöd till dataskyddsombudet.

Enligt CNIL innehåller vägledningen konkreta exempel och svar på vanliga frågor för samtliga fokusområden. I vägledningen har CNIL även ägnat särskild uppmärksamhet åt att ge tydlig information om hur personuppgiftsansvariga kan se till att dataskyddsombudet kan utföra sina uppdrag fullständigt oberoende, utan intressekonflikter.

Du kan läsa CNIL:s pressmeddelande här och vägledningen här, båda endast tillgängliga på franska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis