Search
Close this search box.

Finland: Psykoterapicentret Vastaamo beordras att underrätta de registrerade om inträffat dataintrång

Tietosuojavaltuutetun toimisto (“Dataombudsmannens byrå”) har beordrat psykoterapicentret Vastaamo att utan onödigt dröjsmål ska informera de registrerade om det inträffade dataintrånget där tiotusentals patientjournaler hamnat i händerna på en utpressare (läs mer om detta här).

Enligt Dataombudsmannens byrå har Vastaamo endast informerat de registrerade genom ett meddelande på företagets webbplats vilket enligt myndigheten inte är ett tillräckligt effektivt sätt att rapportera dataintrånget på. Dataombudsmannens byrå betonade också att informationen tydligt måste beskriva överträdelsen och dess sannolika konsekvenser för de registrerade, liksom de åtgärder som vidtas eller är avsedda att vidtas av företaget på grund av säkerhetsöverträdelsen. De registrerade måste därutöver få information om vem de kan vända sig till hos Vastaamo om de har ytterligare frågor om den inträffade överträdelsen.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.