Search
Close this search box.

Dataskydd

Behandling av personuppgifter är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för annans räkning, är det viktigt att veta hur och när du får göra det, inte minst för att dina kunder leverantörer och anställda ska känna förtroende för att du hanterar deras uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Vi är experter på dataskydd och personlig integritet och kan hjälpa dig att minimera risker och att efterleva regulatoriska krav. Vår rådgivning omfattar granskning och framtagande av rättsutredningar, upprättande av avtal och dokumentmallar samt löpande stöd vid kartläggningar, konsekvensbedömningar, revisioner, förhandlingar och överklaganden. Vi kan även hjälpa till med tillsynsärenden och tvister, både mellan företag och mot myndigheter.

Vi arbetar bland annat med:

 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Registerförteckningar
 • Integritetspolicys
 • Intresseavvägningar
 • Registrerades rättigheter
 • Profiliering och automatiserat beslutsfattande
 • Personuppgiftsincidenter
 • Konsekvensbedömningar (DPIA)
 • Dataskyddsrevisioner
 • Privacy by Design & Privacy by Default
 • Säkerhetsåtgärder
 • Tredjelandsöverföringar
 • BCR/SCC
 • Cookies & liknande teknologier
 • Datadelningsavtal

 

Vår rådgivning gäller samtliga regelverk som gäller på dataskyddsområdet, som exempelvis dataskyddsförordningen (GDPR), e-Privacydirektivet/LEK, kamerabevakningslagen och patientdatalagen. Våra experter har omfattande praktisk erfarenhet av de relevanta regelverken och följer noga den snabba rättsutvecklingen nationellt och internationellt.