EU: Tyska ordförandeskapet publicerar reviderat utkast på ePrivacy-förordning

Ordförandeskapet för Europeiska unionens råd har publicerat ett reviderat förslag på den nya ePrivacy-förordningen. Efter Kroatien, Finland, Rumänien, Österrike, Bulgarien, Estland och Malta är Tyskland det åttonde ordförandeskapet som driver rådets ståndpunkter om den nya ePrivacy-förordningen.

Det reviderade förslaget innehåller ett antal förändringar jämfört med det kompromissförslag som utfärdades av det kroatiska ordförandeskapet från den 6 mars 2020. Det tyska ordförandeskapet vill bland annat tillåta behandling av metadata i onlinekommunikation för att övervaka epidemier eller för att hjälpa till vid exempelvis naturkatastrofer. Vidare vill det tyska ordförandeskapet återkalla bestämmelserna om ”legitimt intresse” för behandling av metadata, som ingår i tidigare versioner av den nya ePrivacy-förordningen.

Du kan läsa utkastet till ePrivacy-förordningen, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.