Search
Close this search box.

EU: Rådet antar ståndpunkt om AI-förordningen

Europeiska unionens råd (rådet) meddelade den 6 december 2022 att det antagit sin allmänna inriktning om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av harmoniserade bestämmelser om artificiell intelligens (AI-förordningen). Enligt rådet är AI-förordningen är en central del av EU:s politik för att främja utvecklingen och införandet på den inre marknaden av säker och laglig artificiell intelligens (AI) som respekterar de grundläggande rättigheterna.

Rådet påminde dessutom om att AI-förordningen:

  • följer ett riskbaserat tillvägagångssätt,
  • fastställer en enhetlig och övergripande rättslig ram för AI som syftar till att garantera rättssäkerhet,
    främjar investeringar och innovation inom artificiell intelligens;
  • förbättrar styrningen och den effektiva tillämpningen av befintlig lagstiftning om grundläggande rättigheter och säkerhet, och
  • underlättar utvecklingen av en inre marknad för AI-tillämpningar.

Utöver ovanstående meddelade rådet att den allmänna inriktningen innebär att texten till AI-förordningen ändras i enlighet med EU-kommissionens förslag, inklusive definitionen av AI-system i artikel 3.1 AI-förordningen, som avgränsas till system som utvecklas genom metoder för maskininlärning och logik- och kunskapsbaserade metoder.

Den tjeckiska vice premiärministern för digitalisering och ministern för regional utveckling, Ivan Bartoš, har separat förklarat att “AI är av yttersta vikt för vår framtid. I dag lyckades vi uppnå en känslig balans som kommer att främja innovation och användning av AI-teknik i hela Europa. Med alla de fördelar som den innebär, å ena sidan, och full respekt för våra medborgares grundläggande rättigheter, å andra sidan.”

Dessutom förklarade rådet att antagandet av dess allmänna inriktning kommer att göra det möjligt att inleda förhandlingar med Europaparlamentet, när det senare antar sin egen ståndpunkt, i syfte att nå en slutlig överenskommelse.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Rådets allmänna inriktning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.