EU: Nya tolkningsfrågor om rätten till ersättning enligt GDPR till EU-domstolen

Landgericht Ravensburg har framställt en ny begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen avseende registrerades rätt till ersättning i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Följande tolkningsfråga har ställts av Landgericht Ravensburg:

Ska begreppet ideell skada i artikel 82.1 GDPR tolkas så, att det för att det ska anses föreligga en ideell skada krävs en märkbar nackdel och en försämring av personliga intressen som är objektivt begriplig, eller räcker det för detta ändamål med att den berörde tillfälligt förlorar kontrollen över sina personuppgifter genom att de publiceras på internet under några dagar, utan att detta medför några märkbara eller negativa konsekvenser för den berörde?

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.