EU: Nya tolkningsfrågor om rätten till ersättning enligt GDPR till EU-domstolen

Landgericht Ravensburg har framställt en ny begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen avseende registrerades rätt till ersättning i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Följande tolkningsfråga har ställts av Landgericht Ravensburg:

Ska begreppet ideell skada i artikel 82.1 GDPR tolkas så, att det för att det ska anses föreligga en ideell skada krävs en märkbar nackdel och en försämring av personliga intressen som är objektivt begriplig, eller räcker det för detta ändamål med att den berörde tillfälligt förlorar kontrollen över sina personuppgifter genom att de publiceras på internet under några dagar, utan att detta medför några märkbara eller negativa konsekvenser för den berörde?

Mer information

Källa: Begäran om förhandsavgörande (C-456/22)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.