EU: Ny rapport om säkerhetsrisker med AI

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (“ENISA”) har publicerat en ny rapport om säkerhetsrisker med artificiell intelligens (“AI”) och varnar för säkerhetsutmaningar inom olika områden som sjukvård, finans och fordonsindustrin.

Enligt ENISA kan användning av AI leda till ökad säkerhet, exempelvis vid användning av intelligenta brandväggar. Samtidigt kan AI användas för att utveckla nya typer säkerhetshot som leder till oförutsebara säkerhetsrisker, särskilt inom områden där hög säkerhet är avgörande som exempelvis användning av digitala verktyg inom sjukvård eller självkörande bilar. ENISA anser också att användning av AI kan riskera att underminera människors grundläggande rättigheter och friheter som exempelvis rätten till skyddet av den personliga integriteten.

ENISA rekommenderar att alla verksamheter som vill använda AI vidtar åtgärder för att möjliggöra en säker användning av tekniken genom att öka sin kunskap inom områdena AI och informationssäkerhet.

Läs hela rapporten, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: ENISA:s rapport

 

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.