EU: Ny rapport om säkerhetsrisker med AI

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (“ENISA”) har publicerat en ny rapport om säkerhetsrisker med artificiell intelligens (“AI”) och varnar för säkerhetsutmaningar inom olika områden som sjukvård, finans och fordonsindustrin.

Enligt ENISA kan användning av AI leda till ökad säkerhet, exempelvis vid användning av intelligenta brandväggar. Samtidigt kan AI användas för att utveckla nya typer säkerhetshot som leder till oförutsebara säkerhetsrisker, särskilt inom områden där hög säkerhet är avgörande som exempelvis användning av digitala verktyg inom sjukvård eller självkörande bilar. ENISA anser också att användning av AI kan riskera att underminera människors grundläggande rättigheter och friheter som exempelvis rätten till skyddet av den personliga integriteten.

ENISA rekommenderar att alla verksamheter som vill använda AI vidtar åtgärder för att möjliggöra en säker användning av tekniken genom att öka sin kunskap inom områdena AI och informationssäkerhet.

Läs hela rapporten, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.