EU: Ny rapport om säkerhetsrisker med AI

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (“ENISA”) har publicerat en ny rapport om säkerhetsrisker med artificiell intelligens (“AI”) och varnar för säkerhetsutmaningar inom olika områden som sjukvård, finans och fordonsindustrin.

Enligt ENISA kan användning av AI leda till ökad säkerhet, exempelvis vid användning av intelligenta brandväggar. Samtidigt kan AI användas för att utveckla nya typer säkerhetshot som leder till oförutsebara säkerhetsrisker, särskilt inom områden där hög säkerhet är avgörande som exempelvis användning av digitala verktyg inom sjukvård eller självkörande bilar. ENISA anser också att användning av AI kan riskera att underminera människors grundläggande rättigheter och friheter som exempelvis rätten till skyddet av den personliga integriteten.

ENISA rekommenderar att alla verksamheter som vill använda AI vidtar åtgärder för att möjliggöra en säker användning av tekniken genom att öka sin kunskap inom områdena AI och informationssäkerhet.

Läs hela rapporten, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: ENISA:s rapport

 

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.