EU: Ny rapport jämför EU-ländernas nationella AI-strategier

EU-kommissionens AI Watch har publicerat en ny rapport som jämför medlemsländernas nationella strategier för artificiell intelligens (AI). Rapporten innehåller en djupgående jämförande analys av nationella AI-strategier i medlemsländerna, Norge och Schweiz. Rapporten bedömer även hur de nationella AI-strategierna bidrar till att uppnå målen i EU:s samordnade plan (COM(2018) 795 final) som uppmuntrar alla medlemsländer att utveckla sina nationella AI-strategier.

Enligt rapporten har 23 medlemsländer och Norge publicerat nationella AI-strategier, däribland Sverige som var ett av de första medlemsländerna som publicerade en AI-strategi redan år 2018 (läs mer här). Endast Finland och Frankrike publicerade sina AI-strategier före Sverige. Fyra medlemsländer (Belgien, Kroatien, Grekland och Rumänien) jobbar fortfarande med att utarbeta nationella AI-strategier. Fyra länder (Finland, Frankrike, Tyskland och Cypern) har redan uppdaterat sina ursprungliga AI-strategier.

I övrigt visar rapporten att det finns stora skillnader bland medlemsländer när det gäller att ta fram och implementera nationella AI-strategier. Enligt rapportens slutsatser är resultaten ändå ett bevis på medlemsländernas beslutsamhet att utveckla strategiska visioner för AI med konkreta politiska åtgärder och investeringar. Samtidigt konstaterar rapporten att alla länder har erkänt vikten av att utvärdera framstegen i genomförandet av strategierna och att uppdatera dem regelbundet, även om endast ett fåtal länder hittills uttryckligen har fastställt specifika planer för att genomföra denna bedömning. Rapporten drar även slutsatsen att EU och medlemsländerna är på rätt väg för att nyttiggöra fördelarna med och främja utvecklingen av människocentrerade, hållbara, säkra, inkluderande och pålitliga AI i Europa.

Läs rapporten, endast tillgänglig på engelska, här.

Vill du lära dig mer om AI, GDPR och den nya AI-förordningen? Gå vår nya kurs GDPR – Artificiell intelligens och personuppgifter (distans).

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.