EU: NOYB uppmanar europeiska myndigheter att förbjuda Clearview AI

Organisationen noyb har i samarbete med Privacy International, Hermes Center och Homo Digitalis lämnat in en serie klagomål mot Clearview AI, Inc. till dataskyddsmyndigheterna i Frankrike, Österrike, Italien, Grekland och Storbritannien. Ett separat klagomål har också lämnats till den österrikiska dataskyddsmyndigheten Österreichische Datenschutzbehörde (“DSB”).

I klagomålet till DSB framhålls att Clearviews behandling av personuppgifter, särskilt företagets övervakning genom ansiktsigenkänning, strider mot ett antal bestämmelser i dataskyddsförordningen (“GDPR”) som exempelvis principerna om laglighet, korrekthet och öppenhet och ändamålsbegränsning (artiklarna 5.1 a-b GDPR), kravet på rättslig grund (artiklarna 6.1 och 9.2 GDPR), och kravet på att utse en företrädare i unionen (artikel 27.1 GDPR). Baserat på dessa påståenden begär organisationerna att Clearview förbjudas att behandla personuppgifter för registrerade inom EU, samt att effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktionsavgifter åläggs företaget.

Enligt NOYB har de adresserade dataskyddsmyndigheterna tre månader på sig att lämna ett första svar på klagomålen.

Ta del av inlägget, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.