EU: NOYB uppmanar europeiska myndigheter att förbjuda Clearview AI

Organisationen noyb har i samarbete med Privacy International, Hermes Center och Homo Digitalis lämnat in en serie klagomål mot Clearview AI, Inc. till dataskyddsmyndigheterna i Frankrike, Österrike, Italien, Grekland och Storbritannien. Ett separat klagomål har också lämnats till den österrikiska dataskyddsmyndigheten Österreichische Datenschutzbehörde (“DSB”).

I klagomålet till DSB framhålls att Clearviews behandling av personuppgifter, särskilt företagets övervakning genom ansiktsigenkänning, strider mot ett antal bestämmelser i dataskyddsförordningen (“GDPR”) som exempelvis principerna om laglighet, korrekthet och öppenhet och ändamålsbegränsning (artiklarna 5.1 a-b GDPR), kravet på rättslig grund (artiklarna 6.1 och 9.2 GDPR), och kravet på att utse en företrädare i unionen (artikel 27.1 GDPR). Baserat på dessa påståenden begär organisationerna att Clearview förbjudas att behandla personuppgifter för registrerade inom EU, samt att effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktionsavgifter åläggs företaget.

Enligt NOYB har de adresserade dataskyddsmyndigheterna tre månader på sig att lämna ett första svar på klagomålen.

Ta del av inlägget, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Noyb:s inlägg

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.