EU: noyb meddelar att CNIL åter beslutat att användningen av Google Analytics är olaglig

None of your business (noyb) meddelar på sin webbplats att den franska dataskyddsmyndigheten (CNIL), endast två veckor efter beslutet från den österrikiska dataskyddsmyndigheten (DSB) om att kontinuerlig användning av Google Analytics strider mot dataskyddsförordningen (GDPR), beordrat sammanlagt tre franska webbplatser att följa GDPR. Alla dessa beslut grundar sig på noyb:s 101 klagomål som lämnades in efter domstolens dom som ogiltigförklarade Privacy Shield. noyb förväntar sig nu liknande beslut från de andra tillsynsmyndigheterna runt om i Europa.

Enligt Max Schrems, ordförande för noyb, är det intressant att se att de olika europeiska dataskyddsmyndigheterna alla kommer till samma slutsats, det vill säga att användningen av Google Analytics är olaglig. Det finns en europeisk arbetsgrupp och noyb antar att denna åtgärd är samordnad och att andra myndigheter kommer att fatta liknande beslut.

Idag är Google Analytics det vanligaste statistikprogrammet. Även om det finns många alternativ, förlitar sig många webbplatser på Google och vidarebefordrar därmed sina användaruppgifter till det amerikanska företaget. Det faktum att dataskyddsmyndigheterna nu gradvis kan komma att förklara amerikanska tjänster olagliga ökar enligt noyb trycket på EU-företag och amerikanska leverantörer att övergå till säkra och lagliga alternativ, som till exempel hosting utanför USA.

På lång sikt finnas det enligt noyb två alternativ. Antingen anpassar USA sitt grundläggande skydd för utlänningar för att stödja sin teknikindustri, eller så måste amerikanska leverantörer behandla utländska uppgifter utanför USA.

Du kan läsa noybs inlägg, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Noyb:s inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.