EU: noyb meddelar att CNIL åter beslutat att användningen av Google Analytics är olaglig

None of your business (noyb) meddelar på sin webbplats att den franska dataskyddsmyndigheten (CNIL), endast två veckor efter beslutet från den österrikiska dataskyddsmyndigheten (DSB) om att kontinuerlig användning av Google Analytics strider mot dataskyddsförordningen (GDPR), beordrat sammanlagt tre franska webbplatser att följa GDPR. Alla dessa beslut grundar sig på noyb:s 101 klagomål som lämnades in efter domstolens dom som ogiltigförklarade Privacy Shield. noyb förväntar sig nu liknande beslut från de andra tillsynsmyndigheterna runt om i Europa.

Enligt Max Schrems, ordförande för noyb, är det intressant att se att de olika europeiska dataskyddsmyndigheterna alla kommer till samma slutsats, det vill säga att användningen av Google Analytics är olaglig. Det finns en europeisk arbetsgrupp och noyb antar att denna åtgärd är samordnad och att andra myndigheter kommer att fatta liknande beslut.

Idag är Google Analytics det vanligaste statistikprogrammet. Även om det finns många alternativ, förlitar sig många webbplatser på Google och vidarebefordrar därmed sina användaruppgifter till det amerikanska företaget. Det faktum att dataskyddsmyndigheterna nu gradvis kan komma att förklara amerikanska tjänster olagliga ökar enligt noyb trycket på EU-företag och amerikanska leverantörer att övergå till säkra och lagliga alternativ, som till exempel hosting utanför USA.

På lång sikt finnas det enligt noyb två alternativ. Antingen anpassar USA sitt grundläggande skydd för utlänningar för att stödja sin teknikindustri, eller så måste amerikanska leverantörer behandla utländska uppgifter utanför USA.

Mer information

Källa: Noybs inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.