EU: NOYB lämnar in klagomål avseende röstdata som läckt ut online

Den ideella organisationen noyb har lämnat in ett klagomål mot noyb har lämnat in ett klagomål mot C-Planet IT Solutions, företaget som ansvarar för den läckta databasen med väljardata på Malta. Parallellt inledde Daphne Foundation och Repubblika en gemensam grupptalan för de drabbade individerna.

I april 2020 publicerade Times of Malta nyheter om ett massivt dataläckage innehållandes väljardata på Malta. Enligt artikeln fanns personuppgifter tillhörande 337 384 maltesiska väljare tillgängliga online. De läckta personuppgifterna innehöll mobila och fasta telefonnummer, födelsedatum och en numerisk identifierare som indikerar varje persons politiska åsikt (socialdemokrat eller konservativ).

Enligt noyb måste händelsen undersökas av den maltesiska dataskyddskommissionären, The Office of the Information and Data Protection Commissioner (“IDPC”), varför noyb lämnat in ett klagomål om brott mot dataskyddsförordningen (“GDPR”). IDPC:s utredning kommer att, enligt noyb, avgöra om C-Planet IT Solutions agerat på uppdrag av ett politiskt parti eller en annan politisk organisation. noyb uppmanade även IDPC, med tanke på att den läckta databasen innehållit personuppgifter och politiska åsikter från cirka 98 procent av de maltesiska väljarna, att utfärda böter på upp till 20 miljoner euro i enlighet med reglerna om sanktionsavgifter i GDPR.

Enligt noyb är känsligheten på personuppgifterna (politiska åsikter) uppenbar, och Cambride Analytica-skandalen har visat hur lätt det är att påverka väljare på sociala medier. Även utanför valperioderna kan denna information, enlit noyb, vara extremt skadlig.

Ta del av inlägget, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Noyb:s inlägg

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.