EU: noyb kommenterar dataskyddsmyndighets beslut om Google Analytics

None of your business (noyb) kommenterar i ett pressmeddelande den österrikiska dataskyddsmyndigheten (DSB) beslut att användningen av Googles ip-anonymisering är en otillräcklig skyddsåtgärd vid överföring av uppgifter mellan EU och USA, och att ett riskbaserat tillvägagångssätt för överföring av personuppgifter till tredjeländer inte kan användas (läs mer om detta här). Beslutet grundar sig på noyb:s 101 klagomål som lämnades in efter EU-domstolens dom som ogiltigförklarade Privacy Shield.

Enligt noyb har DSB äntligen avslöjat den riskbaserade metoden för dataöverföringar för vad den är, ett klumpigt försök att mjuka upp EU-domstolens tydliga rättspraxis. Vidare är det nu enligt noyb bekräftat att bara för att ip-adresser anonymiseras i ett skede av processen behandlas ip-adresserna fortfarande initialt. Att anonymisera en identifierare övervinner inte heller det faktum att det finns andra identifierare enligt noyb.

Samtidigt som DSB kommit med sitt beslut avslutar andra tillsynsmyndigheter i Europa liknande ärenden. Enligt noyb har både den spanska dataskyddsmyndigheten och den luxemburgska dataskyddsmyndigheten avslutat klagomålsförfaranden utan att kommentera den olagliga användningen av Google Analytics, eftersom de berörda webbplatserna slutade använda Google Analytics.

Dataskyddsmyndigheterna runt om i Europa har planerat för att ta ett samordnat tillvägagångssätt när det gäller noyb:s 101 klagomål, men den aktuella arbetsgruppen verkar enligt noyb inte leverera. Medan den österrikiska dataskyddsmyndigheten och den franska dataskyddsmyndigheten undersökt användningen av verktyg som överför personuppgifter till USA grundligt, har den spanska dataskyddsmyndigheten helt enkelt avfärdat ett klagomål för att webbplatsleverantören tagit bort Google Analytics från webbplatsen efter klagomålet. Det finns inga uppgifter om huruvida dataöverföringarna till USA före avlägsnandet varit olagliga eller inte. På samma sätt har den luxemburgska dataskyddsmyndigheten avvisat tre klagomål om överföring av uppgifter till Facebooks servrar i USA, eftersom webbplatserna har tagit bort verktygen. Att stoppa överträdelser gör enligt noyb inte en tidigare överträdelse laglig.

Enligt noyb är Google Analytics idag det vanligaste statistikprogrammet. Även om det finns många alternativ, förlitar sig många webbplatser på Google och vidarebefordrar därmed sina användaruppgifter till det amerikanska företaget. Det faktum att dataskyddsmyndigheterna nu gradvis kan komma att förklara amerikanska tjänster olagliga ökar enligt noyb trycket på EU-företag och amerikanska leverantörer att övergå till säkra och lagliga alternativ, som till exempel hosting utanför USA. På lång sikt finnas det enligt noyb två alternativ. Antingen anpassar USA sitt grundläggande skydd för utlänningar för att stödja sin teknikindustri, eller så måste amerikanska leverantörer behandla utländska uppgifter utanför USA.

Du kan läsa noybs inlägg, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Noyb:s inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.