EU: NOYB har skickat över 500 klagomål till företag som använder olagliga cookie-banners

Organisationen noyb har skickat över 500 klagomål till företag som använder olagliga cookie-banners. Enligt gällande regler måste användarna ges ett klart och tydligt ja/nej-alternativ till webbplatsen användning av cookies. Eftersom de flesta cookie-banners inte uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (“GDPR”) har noyb utvecklat en programvara som känner igen olika typer av olagliga cookie-banners och genererar automatiska klagomål.

Klagomålen skickas till företagen via e-post och inkluderar en guide om hur man ändrar programvaruinställningar för att följa gällande regelverk. Om företagen väljer att inte ändra sina inställningar inom en månad kommer noyb att lämna in ett klagomål till berörd tillsynsmyndighet, som kan utfärda en böter på upp till 20 miljoner euro.

Noyb planerar använda systemet för att säkerställa regelefterlevnad av upp till 10 000 av de mest besökta webbplatserna i Europa under 2021. Om insatsen lyckas bör användare se allt fler enkla och tydliga ja/nej-alternativ under kommande månader.

Ta del av inlägget, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Noyb:s inlägg

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.