EU: Max Schrems första reaktioner på Privacy Shield 2.0

Max Schrems vid None of your business (noyb) har i ett blogginlägg publicerat några korta kommentarer efter att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och president Biden meddelat att de har ingått en överenskommelse om ett nytt system för överföring av personuppgifter mellan EU och USA.

Av kommentarerna i blogginlägget framgår bland annat följande:

  • Det finns bara ett politiskt tillkännagivande, inte en text som kan analyseras.
  • Detta är förmodligen menat med en “principöverenskommelse” och juristerna måste fortfarande hitta lösningar på de problem som EU-domstolen tog upp i Schrems II-målet.
  • USA planerar inte att ändra sina övervakningslagar, utan endast ge verkställande försäkringar.
  • Det verkar inte finnas någon uppdatering av principen “Privacy Shield” för kommersiell användning av uppgifter.
  • Varje nytt avtal skulle inte vara ett bilateralt avtal, utan ett verkställande beslut av EU-kommissionen som först måste granskas av Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). Denna process kan inledas först när det finns en lagtext. Ett faktiskt beslut om adekvat skyddsnivå skulle därför kräva ytterligare några månader.
  • Företagen kan inte använda ett avtal förrän det har antagits formellt, vilket kommer att ta månader.
  • Ett beslut kan snabbt ifrågasättas hos EU-domstolen.

Enligt Max Schrems är det beklagligt att EU och USA inte har utnyttjat den här situationen för att komma fram till ett avtal om att spioneri inte ska äga rum, med grundlagsgarantier bland likasinnade demokratier. Kunder och företag står nu inför fler år av rättslig osäkerhet.

Du kan läsa noybs inlägg, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Noyb:s inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.