EU: EU-kommissionen granskar Privacy Shield

Av EU-kommissionens webbsida framgår följande:

EU-kommissionen har publicerat sin första årsrapport om EU/USA:s Privacy Shield. Syftet med Privacy Shield är att skydda personuppgifter som överförs från EU till företag i USA för kommersiella ändamål.

– Kommissionen står helt och fullt bakom arrangemanget för integritetsskydd med USA (Privacy Shield), säger EU-kommissionens vice ordförande Andrus Ansip som har ansvar för den digitala inre marknaden. Genom avtalet blir internationella dataöverföringar säkra och bra. Det vinner alla på, både de certifierade amerikanska företagen och EU:s konsumenter och näringsliv, även små och medelstora företag. Den första årliga granskningen visar att vi är fast beslutna att skapa ett starkt certifieringssystem med en dynamisk tillsyn.

– De transatlantiska dataflödena är viktiga för vår ekonomi, men samtidigt måste vi värna den grundläggande rätten till uppgiftsskydd när personuppgifter lämnar EU, säger Věra Jourová, kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Vår första granskning visar att skyddet fungerar bra men att genomförandet kan bli ännu bättre. Integritetsskyddet är inte bara ett papper som ligger i skrivbordslådan. Det är ett dynamiskt arrangemang som både EU och USA aktivt måste övervaka för att vi ska kunna upprätthålla våra höga dataskyddsstandarder.

När Privacy Shield infördes i augusti 2016 åtog sig kommissionen att granska reglerna en gång om året för att se om de fortfarande ger ett tillräckligt bra skydd. Dagens rapport bygger på möten med amerikanska myndigheter, som ägde rum i Washington i mitten av september 2017, och synpunkter från en lång rad aktörer (inklusive rapporter från företag och icke-statliga organisationer). EU-ländernas oberoende dataskyddsmyndigheter har också bidragit till granskningen.

Sammantaget visar rapporten att Privacy Shield fortsätter att ge ett tillräckligt bra skydd åt de personuppgifter som överförs från EU till de deltagande företagen i USA. De amerikanska myndigheterna har infört de strukturer och förfaranden som krävs för att se till att skölden fungerar, t.ex. nya möjligheter till prövning för privatpersoner i EU. Klagomåls- och tillsynsförfaranden har införts och samarbetet med de europeiska dataskyddsmyndigheterna har fördjupats. Certifieringen fungerar väl – över 2 400 företag har nu certifierats av det amerikanska handelsministeriet. När det gäller amerikanska myndigheters tillgång till personuppgifter av nationella säkerhetsskäl fortsätter de relevanta säkerhetsgarantierna från amerikansk sida att gälla.

Rapporten innehåller ett antal rekommendationer om hur man kan se till att skölden fungerar även i framtiden.

Rapporten kommer att läggas fram för Europaparlamentet, ministerrådet, dataskyddsmyndigheternas artikel 29-arbetsgrupp och de amerikanska myndigheterna. Kommissionen kommer att följa upp sina rekommendationer i samarbete med de amerikanska myndigheterna under de kommande månaderna. Kommissionen fortsätter att noga övervaka hur skölden fungerar och om de amerikanska myndigheterna uppfyller sina åtaganden.

Läs hela rapporten här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.