Search
Close this search box.

EU: Generaladvokat Szpunar yttrar sig om lagring av och tillgång till uppgifter om internetanvändare

EU-domstolen meddelade den 27 oktober 2022 att generaladvokat Maciej Szpunar lämnat sitt yttrande i mål C-470/21 La Quadrature du Net m.fl. om lagring av och åtkomst till vissa uppgifter om internetanvändare.

Enligt generaladvokaten ska unionsrätten tolkas så att den inte utgör hinder för åtgärder som föreskriver en generell och odifferentierad lagring av IP-adresser som tilldelats källan till en anslutning under en tidsperiod som är begränsad till vad som är strikt nödvändigt, i syfte att förebygga, utreda, avslöja och lagföra brott som begås på internet för vilka IP-adresser utgör den enda utredningsmetoden som gör det möjligt att identifiera den person som var tilldelad denna adress då brottet begicks. Han föreslår att EU-domstolen ska justera sin rättspraxis om lagring av IP-adresser, utan att ifrågasätta det krav på proportionalitet som gäller för lagring av uppgifter med hänsyn till det allvarliga ingrepp som detta utgör i de grundläggande rättigheter som garanteras i EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna.

Enligt generaladvokaten måste en nationell myndighet kunna få tillgång till de uppgifter om användares fysiska identitet som är kopplade till IP-adresser, när dessa uppgifter är den enda utredningsmetod som gör det möjligt att identifiera innehavare av sådana adresser som är misstänkta för upphovsrättsintrång på internet.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.