EU: EU-länderna på väg mot en differentierad strategi för AI-modeller i en bredare kompromiss gällande AI-förordningen

EURACTIV rapporterar att EU:s inställning till kraftfulla AI-modeller håller på att ta form när de europeiska länderna diskuterar möjliga eftergifter i de kommande förhandlingarna om den nya AI-förordningen.

Det spanska ordförandeskapet i EU:s ministerråd har delat ett dokument som förberedelse inför nästa politiska förhandling med Europaparlamentet och EU-kommissionen den 24 oktober 2023, de så kallade trilogerna. Dokumentet beskriver en rad möjliga kompromisser för att skapa världens första omfattande lagstiftning om artificiell intelligens (AI). Lagstiftningen ska reglera AI utifrån dess förmåga att orsaka skada.

Ett viktigt inslag i diskussionerna är hur man ska hantera stora AI-modeller som kan utföra många olika uppgifter, till exempel ChatGPT. EU-parlamentet föreslår att dessa modeller ska omfattas av ett särskilt regelverk baserat på en stegvis ansats, vilket rådet har tagit till sig.

EU-parlamentet vill också ha en centraliserad tillsynsmyndighet för AI, samt ett totalförbud mot vissa användningar av AI, såsom ansiktsigenkänning, känsloigenkänning och prediktiv polisverksamhet. Rådet är mer försiktigt och vill ha vissa undantag och säkerhetsåtgärder.

Mer information

Källa: Artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.