EU: EU-kommissionen publicerar förslag till ny förordning för ett europeiskt hälsodataområde

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till en ny förordning för ett europeiskt hälsodataområde (European Health Data Space, EHDS). Syftet med förordningen är att underlätta tillgång och delning av uppgifter, bland annat elektroniska patientjournaler, genomikdata och data från olika register. Det gäller tillgång och delning både inom själva vården (primäranvändning) och för forskare och beslutsfattare (sekundäranvändning).

Enligt EU-kommissionen ska systemet vara transparent och göra det lättare att överföra hälsodata över gränserna, i enlighet med artikel 20 i dataskyddsförordningen (GDPR), och garantera att uppgifterna skyddas.

Förslaget kommer att skickas ut på remiss och de kommande månaderna kommer medlemsstaterna påbörja förhandlingen av innehållet i förordningen.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här och förslag till ny förordning här och här, båda endast tillgängliga på engelska.

Mer information

Källa: EU-kommissionens pressmeddelande, förslag till ny ordning här och här

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.