EU: EU investerar 220 miljoner euro för att testa AI-lösningar för hälso- och sjukvård, livsmedel, industri och vardagsliv

Den 27 juni 2023 lanserade EU-kommissionen tillsammans med medlemsstaterna och 128 partner från forskning, industri och offentliga organisationer investeringar på 220 miljoner euro i fyra sektoriella test- och experimentanläggningar (TEF) för artificiell intelligens (AI), vid ett evenemang i Köpenhamn.

EU-kommissionen samfinansierar TEF med 110 miljoner euro över fem år inom ramen för programmet för ett digitalt Europa. TEF är utformade för att stödja AI-utvecklare att ta pålitlig AI till marknaden mer effektivt och underlätta dess upptag i Europa, samt att fungera som en sandlåda för AI-teknikens utveckling och utplacering. De är öppna för alla teknikleverantörer i hela Europa för att testa och experimentera med AI och robotteknik bland andra nya tekniker.

De fyra TEF som lanserades omfattar:

  • CitCom.ai TEF som är avsedd att hjälpa till att utveckla teknik för smarta städer och samhällen, med ett inledande fokus på energi, transport och konnektivitet. Den kommer att bidra till att påskynda utvecklingen av tillförlitlig AI i Europa genom att ge företag tillgång till att testa och pröva AI-baserade produkter i verkliga förhållanden.
  • TEF-Health som rör hälso- och sjukvårdssektorn, från maskininlärning inom medicinsk bildbehandling till komplexa hjärnsimuleringar och robotar för intervention och rehabilitering.
  • AI-Matters TEF, som syftar till att öka motståndskraften och flexibiliteten i den europeiska tillverkningssektorn genom att utnyttja den senaste utvecklingen inom AI och robotteknik och intelligenta, autonoma system för flexibel produktion.
  • TEF för jordbruks- och livsmedelssektorn som handlar om jordbrukssektorn och livsmedelsproduktion. Exempel på användning skulle kunna vara att testa en robottraktor eller använda artificiell intelligens för att optimera grödor.

De fyra testanläggningarna kommer att vara helt öppna från och med januari 2024 med vissa tjänster redan från och med juli 2023 med vissa tjänster redan från och med juli 2023.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.