EU: EU-domstolens generaladvokat anser att bilchassinummer är personuppgifter enligt GDPR

Generaladvokat Michal Bobek vid EU-domstolen har publicerat ett yttrande i mål C-175/20 SIA SS (“SIA”) mot den lettiska skattemyndigheten Valsts ieņēmumu dienests efter en begäran om förhandsavgörande från Lettlands regionala domstol.

Ärendet handlar om SIA:s avslag på en begäran om uppgifter, inklusive uppgifter om chassinummer för fordon som funnits i annonser som publicerats på SIA:s webbplats. Enligt SIA utgjorde chassinummer för fordon personuppgifter i den mening som avses i artikel 4.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Skattemyndigheten tillgodosedde inte SIA:s begäran då myndigheten ansåg att omfattningen av begäran inte var motiverad.

Av generaladvokat Bobeks yttrande framgår bland annat att han instämmer i SIA:s påstående att en biles chassinummer ska betraktas som information om en identifierad eller identifierbar person, dvs. personuppgifter i den mening som avses i GDPR.

Ta del av yttrandet, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Generaladvokat Bobeks yttrande 

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.