EU: EU-domstolens generaladvokat anser att bilchassinummer är personuppgifter enligt GDPR

Generaladvokat Michal Bobek vid EU-domstolen har publicerat ett yttrande i mål C-175/20 SIA SS (“SIA”) mot den lettiska skattemyndigheten Valsts ieņēmumu dienests efter en begäran om förhandsavgörande från Lettlands regionala domstol.

Ärendet handlar om SIA:s avslag på en begäran om uppgifter, inklusive uppgifter om chassinummer för fordon som funnits i annonser som publicerats på SIA:s webbplats. Enligt SIA utgjorde chassinummer för fordon personuppgifter i den mening som avses i artikel 4.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Skattemyndigheten tillgodosedde inte SIA:s begäran då myndigheten ansåg att omfattningen av begäran inte var motiverad.

Av generaladvokat Bobeks yttrande framgår bland annat att han instämmer i SIA:s påstående att en biles chassinummer ska betraktas som information om en identifierad eller identifierbar person, dvs. personuppgifter i den mening som avses i GDPR.

Ta del av yttrandet, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.