EU: EU är nära att anta den nya AI-förordningen

The Guardian rapporterar att EU är nära att anta den nya AI-förordningen, som kommer ge Bryssel makten att stänga ner tjänster som orsakar skada för samhället. Förhandlingarna mellan EU-parlamentet, EU:s medlemsstater och EU-kommissionen om den slutliga texten om AI-förordningen når sin kulmen på onsdag. AI-förordningen kan sedan formellt antas av EU-parlamentet och, om inga problem uppstår, bli lag i början av nästa år (2024).

Ett av de kvarvarande områdena av konflikt är användningen av AI-driven ansiktsigenkänning i realtid. Medlemsstaterna vill behålla denna rätt och hävdar att den är avgörande för säkerheten på gränserna men också för att förebygga allmän ordning. EU-parlamentet anser dock att ansiktsigenkänning på våra gator och offentliga platser är ett intrång i privatlivet varför parlamentet röstat för att ta bort dessa klausuler.

EU-parlamentet har också röstat för att ta bort rätten för myndigheter eller arbetsgivare att använda AI-drivna tekniker som mäter känslor, där ansiktsuttryck som ilska, sorg, glädje och tristess samt annan biometrisk data övervakas för att upptäcka trötta förare eller arbetare.

Enligt Dragoș Tudorache, en rumänsk EU-parlamentariker och medföredragande i det parlamentariska utskottet som styr igenom lagstiftningen, håller dock en kompromiss på att utformas på alla de kvarvarande kontroversiella områdena.

Mer information

Källa: Artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.