EU: EPRS publicerar rapport om direktiv gällande anpassning av regler om utomobligatoriskt skadeståndsansvar till AI

European Parliamentary ResearchService (EPRS) har publicerat en rapport avseende EU-kommissionens förslag till direktiv om anpassning av regler om utomobligatoriskt skadeståndsansvar till artificiell intelligens (AI-ansvarsdirektivet), där kommissionen föreslår att EU:s regelverk för skadeståndsansvar kompletteras och moderniseras för att införa nya regler som är specifika för skador som orsakas av AI-system.

Syftet med de nya reglerna är att säkerställa att personer som skadas av AI-system åtnjuter samma skyddsnivå som personer som skadas av annan teknik i EU. AI-ansvarsdirektivet skulle skapa en omvänd presumtion om orsakssamband för att underlätta bevisbördan för de drabbade när de ska fastställa att ett AI-system har orsakat skada. Det skulle dessutom ge nationella domstolar befogenhet att beordra utlämnande av bevis om högrisk AI-system som misstänks ha orsakat skada.

Av rapporten framgår att intressenter och akademiker ifrågasätter bland annat om det föreslagna ansvarssystemet är lämpligt och effektivt, om det är förenligt med den lag om artificiell intelligens som för närvarande är under förhandling, om det kan ha en negativ inverkan på innovationen och om det finns ett samspel mellan EU:s och nationella bestämmelser.

Mer information

Källa: Rapport

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.