EU: ENISA publicerar rapport gällande standardiseringen av cybersäkerhet för artificiell intelligens

Europeiska unionens byrå för cybersäkerhet (Enisa) har publicerat en rapport gällande standardiseringen av cybersäkerhet för artificiell intelligens (AI).

Syftet med rapporten är att ge en översikt över standarder (befintliga, under utarbetande, under övervägande och planerade) som rör cybersäkerhet för artificiell intelligens, bedöma deras täckning och identifiera luckor i standardiseringen. Detta görs genom att ta hänsyn till AI:s särdrag, särskilt maskininlärning, och genom att anta en bred syn på cybersäkerhet som omfattar både det “traditionella” paradigmet konfidentialitet-integritet-tillgänglighet och det bredare begreppet AI:s tillförlitlighet.

Därutöver diskuteras hur standardisering kan stödja genomförandet av de cybersäkerhetsaspekter som ingår i förslaget till EU-förordning om fastställande av harmoniserade regler för artificiell intelligens (AI-förordningen).

Mer information

Källa: Rapport

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.