EU: EFPIA betonar vikten av internationella överföringar inom hälsosektorn

The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”) har publicerat ett uttalande om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet (C-311/18).

EFPIA uppmanar de europeiska myndigheterna att samarbeta med amerikanska myndigheter för att hitta en långsiktig lösning på transatlantiska överföringar av personuppgifter och för att ta fram standardavtalsklausuler för hälsosektorn.

EFPIA framhåller särskilt att mot bakgrund av COVID-19-pandemin störningar vid överföring av personuppgifter kan äventyra folkhälsan. EFPIA framhåller även att internationella överföringar av personuppgifter är viktiga för att förbättra behandlingen av patienter patientsäkerheten kontrollen av läkemedel och möjliggöra innovativa behandlingar.

Du kan läsa EFPIA:s uttalande här.

Du kan läsa mer om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet här.

Vill du lära dig mer om GDPR molntjänster och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Mer information

Källa: EFPIA:s uttalande, EU-domstolens beslut i Schrems II-målet 

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.