EU: EFPIA betonar vikten av internationella överföringar inom hälsosektorn

The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”) har publicerat ett uttalande om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet (C-311/18).

EFPIA uppmanar de europeiska myndigheterna att samarbeta med amerikanska myndigheter för att hitta en långsiktig lösning på transatlantiska överföringar av personuppgifter och för att ta fram standardavtalsklausuler för hälsosektorn.

EFPIA framhåller särskilt att mot bakgrund av COVID-19-pandemin störningar vid överföring av personuppgifter kan äventyra folkhälsan. EFPIA framhåller även att internationella överföringar av personuppgifter är viktiga för att förbättra behandlingen av patienter patientsäkerheten kontrollen av läkemedel och möjliggöra innovativa behandlingar.

Du kan läsa EFPIA:s uttalande här.

Du kan läsa mer om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet här.

Vill du lära dig mer om GDPR molntjänster och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.