EU: EDPB uttalar sig om Trans-Atlantic Data Privacy Framework

Den 25 mars 2022 meddelades att EU-kommissionen och USA träffat en principöverenskommelse om ett nytt transatlantiskt ramverk för skydd för personuppgifter, Trans-Atlantic Data Privacy Framework. Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har på sitt senaste plenarmöte diskuterat principöverenskommelsen om ett nytt transatlantiskt ramverk för skydd för personuppgifter vid överföring till USA. EDPB välkomnar principöverenskommelsen men flaggar för att mycket arbete återstår innan ett nytt system för överföringar är på plats.

EDPB noterar att detta tillkännagivande inte innebär någon förändring för den som vill överföra personuppgifter till USA. Fram till att det finns ett nytt adekvansbeslut på plats måste man alltså säkerställa att det finns ett annat verktyg för överföringen som uppfyller kraven i kapitel V i dataskyddsförordningen och att EU-domstolens praxis följs.

Det nya ramverket måste ta hand om de brister som EU-domstolen pekade på i Schrems II-domen, framför allt ifråga om att begränsa insamling av personuppgifter för ändamål som har med nationell säkerhet att göra till vad som är strikt nödvändigt och proportionerligt och att skapa effektiva rättsmedel för de registrerade. EU-ländernas dataskyddsmyndigheter har genom EDPB förklarat sig beredda att stötta kommissionen i det fortsatta arbetet så att ett nytt ramverk som uppfyller kraven i EU:s dataskyddslagstiftning kan komma till stånd.

Läs EDPB:s uttalande om principöverenskommelsen här och EU-kommissionens pressmeddelande om Trans-Atlantic Data Privacy Framework här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.