EU: EDPB klargör vilka spårningstekniker som omfattas av ePrivacy-direktivet

Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) har antagit riktlinjer om den tekniska omfattningen av artikel 5.3 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (ePrivacy-direktivet). Riktlinjerna syftar till att klargöra vilka tekniska åtgärder, särskilt nya och framväxande spårningstekniker, som omfattas av direktivet, och att ge större rättslig säkerhet för personuppgiftsansvariga och enskilda.

För att klargöra artikelns tillämpningsområde analyseras i riktlinjerna de nyckelbegrepp som artikeln hänvisar till, såsom information, abonnentens eller användarens terminalutrustning, elektroniskt kommunikationsnät, få tillgång till och lagrad information/lagring. Riktlinjerna innehåller också en uppsättning praktiska användningsfall med vanliga spårningstekniker.

Riktlinjerna behandlar endast tillämpningsområdet för artikel 5.3 i ePrivacy-direktivet. De tar inte upp hur samtycke ska inhämtas eller de undantag som anges i artikeln.

Riktlinjerna kommer att gå ut på offentligt samråd under en period av sex veckor.

Mer information

Källa: Riktlinjer 2/2023

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.