EU: EDPB har publicerat riktlinjer för användare av sociala medier

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har publicerat riktlinjer för användare av sociala medier. Användare av sociala medier kan involvera en mängd olika aktörer som exempelvis leverantörer, användare och aktörer som är inblandade i processen att välja ut målgrupper för exempelvis marknadsföring. Vikten av att korrekt kunna identifiera de olika aktörernas roller och ansvarsområden har nyligen belysts i två avgöranden från EU-domstolen (Wirtschaftsakademie och Fashion ID). Båda domarna visar att interaktionen mellan leverantörer av sociala medier och andra aktörer kan ge upphov till gemensamt personuppgiftsansvar enligt dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Huvudsyftet med riktlinjerna är att klargöra rollerna och ansvarsområdena mellan dessa aktörer. För att klargöra rollerna identifierar riktlinjerna bland annat de potentiella risker som finns för enskilda personers rättigheter och friheter, samt hur viktiga dataskyddskrav (som laglighet och öppenhet, konsekvensbedömning avseende dataskydd, etc.) ska tillämpas.

Riktlinjerna är på offentligt samråd fram till den 19 oktober 2020. Under denna period kan vem som helst lämna synpunkter på riktlinjerna.

Riktlinjerna, samt information om hur man lämnar in synpunkter, finns här.

Mer information

Källa: EDPB:s riktlinjer, samt information om hur man lämnar in synpunkter

 

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.