Search
Close this search box.

EU: EDPB antar yttrande över EU-kommissionens utkast till beslut om adekvat skyddsnivå för USA

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit ett yttrande över EU-kommissionens utkast till beslut om adekvat skyddsnivå för USA (EU-U.S. Data Privacy Framework).

I yttrandet välkomnar EDPB införandet av krav som omfattar principerna om nödvändighet och proportionalitet för amerikansk underrättelseinhämtning av uppgifter och den nya mekanismen för överklagande för registrerade i EU. Samtidigt uttrycker EDPB oro och begär förtydliganden på flera punkter. Dessa gäller särskilt vissa rättigheter för registrerade, vidareöverföring, räckvidden för undantag, tillfällig massinsamling av uppgifter och hur mekanismen för prövning fungerar i praktiken.

EDPB skulle välkomna om inte bara ikraftträdandet utan även antagandet av beslutet var villkorat av att alla amerikanska underrättelsetjänster antar uppdaterade riktlinjer och förfaranden för att genomföra Executive Order 14086. EDPB rekommenderar kommissionen att utvärdera dessa uppdaterade riktlinjer och förfaranden och dela sin bedömning med EDPB.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Yttrande 5/2003

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.