Search
Close this search box.

EU: EDPB antar tvistlösningsbeslut om TikToks behandling av barns uppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) har antagit ett tvistlösningsbeslut på grundval av artikel 65 dataskyddsförordningen (GDPR) om ett utkast till beslut från Data Protection Commission (DPC) om TikTok Technology Limited. Det bindande beslutet behandlar rättsliga frågor som uppstått till följd av invändningar mot utkastet till beslut av DPC som ledande tillsynsmyndighet avseende TikTok Technology. EDPB:s bindande beslut säkerställer en korrekt och konsekvent tillämpning av GDPR av de nationella dataskyddsmyndigheterna.

DPC utfärdade utkastet till beslut efter en egen utredning om TikTok Technologys behandling av personuppgifter för registrerade TikTok-användare mellan 13 och 17 år, samt vissa frågor om TikTok Technologys behandling av personuppgifter för barn under 13 år. Eftersom inget samförstånd nåddes om de invändningar som dataskyddsmyndigheterna lämnat in uppmanades EDPB att lösa tvisten mellan dataskyddsmyndigheterna inom två månader.

Invändningarna gällde bland annat om det hade skett en överträdelse av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard när det gäller åldersverifiering och om det hade skett en överträdelse av principen om korrekthet när det gäller vissa utformningsmetoder.

DPC ska anta sitt slutliga beslut, riktat till TikTok Technology, på grundval av EDPB:s bindande beslut och med beaktande av EDPB:s rättsliga bedömning, senast en månad efter det att EDPB har meddelat sitt beslut. EDPB kommer att offentliggöra sitt beslut på sin webbplats efter det att DPC meddelat sitt nationella beslut till TikTok Technology och, i tillämpliga fall, alla nödvändiga redigeringar har gjorts av EDPB:s bindande beslut.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.