Search
Close this search box.

EU: EDPB antar skrivelse till EU-kommissionen om harmonisering av reglerna för administrativa förfaranden

Vid sitt plenarmöte den 10 oktober 2022 antog Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) en skrivelse till Europeiska kommissionen. Skrivelsen innehåller en förteckning över administrativa förfaranderegler som skulle kunna harmoniseras ytterligare för att bidra till en effektivare tillämpning av dataskyddsförordningen.

Skrivelsen är ett led i genomförandet av en av de konkreta åtgärder som EDPB kom överens om vid EDPB-toppmötet i Wien i april 2022 för att förbättra och stärka det alleuropeiska samarbetet för att säkerställa en ansvarsfull användning av européernas personuppgifter även i framtiden.

Skrivelsen tar bland annat upp de skillnader som kan finnas mellan medlemsstaterna när det gäller partsställning och rättigheter, tidsfrister för förfarandet, formella krav för klagomål och tillsynsmyndigheternas utredningsbefogenheter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Skrivelse till EU-kommissionen

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.