EU: EDPB antar skrivelse till EU-kommissionen om harmonisering av reglerna för administrativa förfaranden

Vid sitt plenarmöte den 10 oktober 2022 antog Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) en skrivelse till Europeiska kommissionen. Skrivelsen innehåller en förteckning över administrativa förfaranderegler som skulle kunna harmoniseras ytterligare för att bidra till en effektivare tillämpning av dataskyddsförordningen.

Skrivelsen är ett led i genomförandet av en av de konkreta åtgärder som EDPB kom överens om vid EDPB-toppmötet i Wien i april 2022 för att förbättra och stärka det alleuropeiska samarbetet för att säkerställa en ansvarsfull användning av européernas personuppgifter även i framtiden.

Skrivelsen tar bland annat upp de skillnader som kan finnas mellan medlemsstaterna när det gäller partsställning och rättigheter, tidsfrister för förfarandet, formella krav för klagomål och tillsynsmyndigheternas utredningsbefogenheter.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.