EU: EDPB antar skrivelse till EU-kommissionen om harmonisering av reglerna för administrativa förfaranden

Vid sitt plenarmöte den 10 oktober 2022 antog Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) en skrivelse till Europeiska kommissionen. Skrivelsen innehåller en förteckning över administrativa förfaranderegler som skulle kunna harmoniseras ytterligare för att bidra till en effektivare tillämpning av dataskyddsförordningen.

Skrivelsen är ett led i genomförandet av en av de konkreta åtgärder som EDPB kom överens om vid EDPB-toppmötet i Wien i april 2022 för att förbättra och stärka det alleuropeiska samarbetet för att säkerställa en ansvarsfull användning av européernas personuppgifter även i framtiden.

Skrivelsen tar bland annat upp de skillnader som kan finnas mellan medlemsstaterna när det gäller partsställning och rättigheter, tidsfrister för förfarandet, formella krav för klagomål och tillsynsmyndigheternas utredningsbefogenheter.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.