EU: EDPB antar riktlinjer om certifiering som ett verktyg för överföringar till tredjeländer

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit riktlinjer om certifiering som ett verktyg för överföringar till tredjeländer. I enlighet med artikel 46.2 (f) dataskyddsförordningen (GDPR) införs godkända certifieringsmekanismer som ett nytt verktyg för att överföra personuppgifter till tredjeländer i avsaknad av ett avtal om adekvat skyddsnivå. Huvudsyftet med dessa riktlinjer är att ge ytterligare förtydliganden om den praktiska användningen av detta överföringsverktyg.

Enligt EDPB:s vice ordförande Ventsislav Karadjov är dessa riktlinjer banbrytande, eftersom de ger den allra första praktiska vägledningen om certifiering som ett verktyg för överföringar till tredjeländer. Riktlinjerna ger enligt EDPB:s vice ordförande vägledning om hur detta verktyg kan användas i praktiken och hur det kan bidra till att upprätthålla en hög dataskyddsnivå vid överföring av personuppgifter från EES till tredjeländer.

Riktlinjerna består av fyra delar som var och en fokuserar på specifika aspekter avseende certifiering som ett verktyg för överföringar. Riktlinjerna kompletterar riktlinjer 1/2018 om certifiering, som ger mer allmän vägledning om certifiering. Riktlinjerna kommer att vara föremål för offentligt samråd fram till slutet av september.

Läs EDPB:s pressmeddelande, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.