EU: EDPB antar riktlinjer för rätten till tillgång

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) antog under sitt plenarsammanträde i januari riktlinjer om rätten till tillgång till information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR). Riktlinjerna syftar till att analysera de olika aspekterna av rätten till tillgång och ge mer exakt vägledning om hur rätten till tillgång måste genomföras i olika situationer.

Riktlinjerna innehåller bland annat förtydliganden om räckvidden för rätten till tillgång, den information som den personuppgiftsansvarige måste tillhandahålla den registrerade, formatet på begäran om tillgång, de viktigaste formerna för att ge tillgång och begreppet uppenbart ogrundade eller överdrivna begäranden.

Riktlinjerna kommer att bli föremål för ett offentligt samråd under en period på sex veckor.

Du kan läsa EDPB.s pressmeddelande här och rutinerna här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.