EU: EDPB antar nya riktlinjer om handläggning i gränsöverskridande ärenden

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit riktlinjer om handläggning av ärenden som berör flera länder. Riktlinjerna är tänkta som ett verktyg för att effektivisera samarbetet mellan dataskyddsmyndigheter inom EES.

Enligt artikel 60 i dataskyddsförordningen (GDPR) ska dataskyddsmyndigheterna inom EES ska samarbeta vid handläggningen av ärenden som påverkar integriteten i flera EES-länder. I sådana fall ska dataskyddsmyndigheterna fatta ett gemensamt beslut. Detta kallas samarbetsmekanismen eller One-Stop-Shop-mekanismen. Tanken är att europeiska dataskyddsmyndigheter genom gott samarbete ska säkerställa en lika tillämpning av regelverket och förutsägbarhet både för de registrerade och för företag som verkar i flera länder.

Riktlinjerna ska bistå de tillsynsmyndigheter som ska tillämpa samarbetsmekanismen i artikel 60 GDPR i praktiken. Riktlinjerna ger även omvärlden en inblick i hur detta samarbete går till. De rör bland annat tillsynsmyndigheternas interaktion med varandra, med Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) och med parterna i ärendet.

Du kan läsa EDPB:s pressmeddelande här och riktlinjerna här, båda endast tillgängliga på engelska.

Mer information

Källa: EDPB:s pressmeddelande, riktlinjerna

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.